vytáhli jste si kartu:

28 PÁN

Jak dopadne .......?

Tak jak bude chtít on, jste-li muž, pak tak, jak vy chcete.

Nebo: získáte si nějakého muže.

Co mi karta radí ?

Dejte na něj (nejpravděpodobněji na partnera, ale podle otázky to může být i jiný muž), spolehněte se na něj, vyřešte si to s ním, udělejte to, co by udělal správný muž. Zachovejte se jako chlap – i kdybyste byla žena.

Před čím karta varuje ?

S tímto mužem si nezačínejte, nevěřte mu, nespoléhejte na něj, neusilujte o něj...prostě v kontextu otázky – tento muž NE. Jste-li muž, zde se neprosazujte, toto není vaše místo, teď nejde o to, co VY chcete. Jste-li žena, nesnažte se zde uplatňovat autoritu, nechovejte se jako "mužatka".

Jak se vůči mě zachová XY ?

Pokud jste žena a XY je muž: zachová se tak, aby hájil své zájmy, bude hledět na svůj prospěch, bude aktivní ryze mužským způsobem = zachová se jako chlap.

Pokud je XY žena: projeví autoritu. Nebo se zachová tak, aby si nějakého muže získala nebo udržela.

Pokud jste muž, pak XY udělá to, co vy chcete.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Tak, jak bude chtít partner, k jeho spokojenosti.

Co ke mě cítí XY ?

Jste-li žena, pak on se cítí být vaší láskou polichocen, ale jeho láska nepramení ze zájmu o vás, ale z toho, jaké libé pocity mu poskytujete. Pravděpodobně vedle vás získává na mužnosti, přijde si jako chlapák, frajer, roste mu Ego.A to je to, co ho baví. Vaše pocity jsou pro něj druhotné. Je-li XY také žena, pak vás vnímá jako autoritu, respektuje vás.

Pokud jste muž, pak ona ve vás vidí správného chlapa, ideálního partnera, dokonce možná životního. Jste-li oba muži, pak jste pro něj správný chlap, možná dokonce vzor, respektuje vás.

Vrátí se ke mě ?

Jste-li žena, pak ano – jste-li muž, je to na vás.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Je-li to muž, tak prostě proto, že on to tak chce.

Je-li to žena, tak se tak chová kvůli nějakému muži, pokud jste muž vy, tak se tak chová kvůli vám nebo kvůli svému partnerovi.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Pokud jste muž, bude to tak, jak vy chcete.

Pokud jste žena, pak je možné, že se tam seznámíte s nějakým důležitým mužem, možná případným partnerem, nebo budete podnikat s partnerem.

Jak se mi bude dařit finančně?

Pokud jste muž, podaří se vám vše jak si představujete. Pokud jste žena, pak do vašich financí výrazně zasáhne váš partner nebo nějaký jiný muž.

Další významy:

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.