vytáhli jste si kartu:

23 MYŠI

Jak dopadne .......?

Velice špatně. Bolestí,slzami,žalem. Může vám to přinést velké ztráty a dluhy (nemusí jít o peníze, jsou i jiné druhy dluhů). Může vás to velmi mrzet, můžete toho litovat, můžete se začít něčeho bát, nebo se za něco velice stydět. Nestojí to celé za to.

Co mi karta radí ?

Vzdejte to, nestojí to za to.

Nebo: rozeberte to - velký úkol (nebo problém) na více malých. Věnujte pozornost detailům. Musíte se v tom "ponimrat". Ukliďte a vyházejte odpadky (doslova i metaforicky).

Před čím karta varuje ?

Nezatracujte to, nevzdávejte to. Nezahazujte to. Netrapte se tím. Nepodceňujte to. Nedělejte si dluhy.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Zachová se pod úroveň. Uboze. Jako chudák. Nenaplní vaše očekávání, neudělá nic, nebo se zachová nekonstruktivně. Může dát najevo opovržení nebo zbabělost. Může se chovat hrabivě, maloměšťácky, projevit chabou morálku nebo citovou prázdnotu. Odmítne vás.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Hrozí postupný rozpad a následný rozchod.

Pokud ne, bude vztah velmi ubohý, podřadný, neuspokojivý, pravděpodobně vyvolávající deprese, pochybnosti a pocity méněcennosti. Vztah pro ostudu, pod úroveň. Vztah může narušovat (nahlodávat) třetí osoba.

Co ke mě cítí XY ?

Nic moc. Nemiluje, jeho city jsou velmi chudé nebo žádné. Pokud nějaké city byly, tak už dávno nejsou. To, co zbylo, je už jen setrvačnost, či spíše na bývalých citech ještě nános nenávisti a zhnusení. Může dokonce cítit i opovržení, znamenáte pro něj málo nebo nic. Karta je charakteristická pro "city" člověka, jenž je s někým jen kvůli sexu, ale jinak je mu dotyčný/á ukradený/á.

Nebo: jeho city se postupně rozpadají.

Nebo: užírá se kvůli vám a má deprese, vztahu nedůvěřuje, myslí si, že nemá smysl.

Vrátí se ke mě ?

Ne, vše je ztraceno, ze vztahu jsou trosky a špína.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Má deprese, problémy, mindráky. Nevěří si nebo se bojí. Je to chudák.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Špatně, budete se trápit, něčím se můžete užírat. Nebude to tam stát za nic. Hrozí nějaké ztráty, buď pracovního místa, nebo nějaké pracovní pozice, nebo snížení platu. Práce potupná, podřadná, za kterou se stydíte.

Jak se mi bude dařit finančně?

Hrozí ztráty, dluhy, dokonce možná i krádež. Budete jen paběrkovat, třít bídu s nouzí.

Další významy:

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.