vytáhli jste si kartu:

18 PES

Jak dopadne .......?

Důvěryhodně. Vytrváte, vydržíte, zůstanete. Nebo získáte přátelství nebo vám někdo pomůže, podpoří vás. Výsledek bude trvalý, stálý, dlouhodobý.

Co mi karta radí ?

Čekejte a důvěřujte. Buďte loajální. Pomožte nebo se naopak obraťte na přítele s prosbou o pomoc. Buďte trpěliví. Udržte si svůj postoj a názor, ale nechovejte se konfliktně – když bude nejhůř tak „kousněte“ nebo „zavrčte“, ale nedělejte to bez příčiny a nezapomeňte ani na projevení vděčnosti, když bude za co. Nepovyšujte se.

Před čím karta varuje ?

Nečekejte. Zde nesetrvávejte, s tímto se nesnažte přátelit nebo paktovat. Nedělejte nic, co je dlouhodobé, na dlouhé lokte. Nevěřte, nebuďte loajální, nesnažte se podpořit.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Zachová se přátelsky. Bude čekat, bude trpělivý/á. Bude vám věrný/á nebo s vámi bude loajální. Jestli to přinese aktivitu nebo pasivitu záleží na otázce, pokud ale bude aktivní, bude vám chtít nějak projevit jmenované postoje, nebude se ale s nimi asi nijak vnucovat – spíše bude nabízet nežli požadovat.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Věrný, upřímný a dlouhodobý. Pokud ještě nejste partnery, pak to ale bude spíše jen přátelství nebo pěkný milenecký vztah. Pokud partnery jste, dojde k prohloubení vztahu, posílení důvěry, vzájemné úcty, respektu. Lze předpokládat upřímnost a možnost důvěřovat, možnost spolehnout se na druhého.

Co ke mě cítí XY ?

Upřímné přátelství, oddanost, věrnost, stálost, příchylnost, náklonnost, ohleduplnost, kamarádský zájem, spřízněnost, loajalitu, důvěru, chce pomoci, být vám užitečný/á.

Vrátí se ke mě ?

Už budete jen přátelé.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Protože je váš přítel/kyně, kamarád/ka. Chce vám pomoct. Chce s vámi zůstat nebo zůstat poblíž. Chce vydržet, být trpělivý/á.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Najdete kvalitní dlouhodobé uplatnění, v dobrém kolektivu, kde se budete cítit dobře. Spíš lze předpokládat nějakou podřízenou pozici. Budete na místě, kde se bude jednat férově. Budete se v práci cítit v klidu a bezpečí, možná budou pracovní vztahy spíše na kamarádské bázi.

Jak se mi bude dařit finančně?

Žádné nečekané zbohatnutí, ale ani propad, spíše dlouhodobá zajištěnost a pocit bezpečí. Bude spíše spolehlivě a stabilně "kapat" nežli "pršet".

Další významy:

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.