vytáhli jste si kartu:

21 SVĚT

Jak dopadne .......?

Dokonale. Dosáhnete svého cíle a podaří se vám uskutečnit vaše plány.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Zaujměte správný postoj, buďte ve správný čas na správném místě a spojte se s těmi správnými lidmi. Jste na správné cestě. Spolehněte se na své blízké. Buďte upřímní. Nebojte se přijmout závazky nebo je vytvářet. Pokud se vám nabízí nějaká smlouva, přijměte ji. Dokončete, co jste začali.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Začarovaného kruhu. Nesprávného závazku. Nedobrého spojení. Pozor na smlouvy a závazky. Pokud plánujete založení rodiny, pečlivě to ještě zvažte. Pokud se chystáte něco dokončit (ukončit), ještě zapřemýšlejte, je-li ten pravý čas. Pozor, abyste se někde "nezahrabali". Pokud má vaše rodina jiné stanovisko než-li vy, nepodléhejte jejímu vlivu.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Směřuje k závaznému dlouhodobému svazku. Manželství a rodině.

Co ke mě cítí XY ?

Je s vámi vnitřně spojen v dokonalé jednotě, vnímá vás jako toho pravého životního partnera.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Cítí sounáležitost, spojení.

Nebo: našel svůj cíl.

Jak se XY zachová ?

Bude usilovat o spojení nebo spolupráci. Bude chtít něco dokončit nebo uzavřít nebo dát do pořádku - dohromady.

Nebo: bude chtít zůstat na svém dosavadním místě, ve svém dosavadním domově, udržet dosavadní smlouvu či domluvu.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Dovršení.
Dokončení.
Úspěch.
Splnění.
Cíl.
Správné místo.
Uskutečnění snů.
Rodina.
Smlouva.