vytáhli jste si kartu:

15 ĎÁBEL

Jak dopadne .......?

I kdyby to zpočátku vypadalo lákavě, na konci budete asi zavlečeni do něčeho, co je v rozporu s vaším přesvědčením. Budete připoután k něčemu, co vás ve své podstatě zraňuje.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Použijte svůj sexappeal. Upřednostněte své vlastní potřeby. Věnujte pozornost financím.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Jste vystaveni pokušení, nepodléhejte mu, jen byste si ublížili. Nenechte se ovládnout požitkářstvím, prospěchářstvím nebo chtíčem - ani přemrštěnou touhou po čemkoliv. Neporušujte své zásady, varujte se používání nekalých zbraní a prostředků.  Nenechte se spoutat - ani vlastními slabostmi. Nesnažte se manipulovat druhými. Nepodléhejte návykovým nebo omamným látkám - včetně sexu.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Ve vztahu budou kralovat vášeň, chtíč a sexualita, která může nabrat až perverzní obrátky. Emocionálně to ale může být spíš vztah bolestný a zraňující, kdy bude jeden z partnerů (nebo oba) nešťasten, protože jeho emocionální potřeby nebudou naplněny. Také se zde může jednat o nevěru nebo nepřirozenou závislost - až posedlost.

Co ke mě cítí XY ?

Vášeň a sexuální posedlost.

Nebo: nenávistnou lásku. Pocit zotročení. Nechtěné břemeno.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Má nekalé úmysly. Může mu/jí jít např. jen o sex nebo o vlastní obohacení. Každopádně myslí hlavně na svůj prospěch.

Jak se XY zachová ?

Bude vás vystavovat pokušení.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Pokušení.
Vábení. Svádění. Smyslnost.
Otroctví.
Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.
Zlozvyky.
Pudovost.
Nemírnost.
Zlo.
Lež.
Mánie. Vášně.
Zdánlivě přitažlivá řešení.
Finance a materiální zabezpečení.

Sex. Sexuální posedlost. Manipulace pomocí sexu.