vytáhli jste si kartu:

KRÁL DISKŮ

Jak dopadne .......?

Dobře. Dosáhnete trvalých pozitivních výsledků.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Buďte praktičtí a realističtí. Buďte klidní - nenechte se rozházet. Nespěchejte a dejte na zkušenost - svou nebo druhých. Jděte spíše po vyšlapaných cestách, použijte raději osvědčené postupy.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Chamtivosti a zištnosti. Strnulosti a pomalosti. Používání tradičných postupů. Chůze vyšlapanými cestičkami. Následování tradic. Majetnictví. Lakoty.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Budete mít příležitost vytvořit bezpečný, spolehlivý, zralý a finančně zajištěný svazek.

Co ke mě cítí XY ?

Důvěru, blízkost a jistotu.

Jste-li muž: jste pro ni archetyp silného spolehlivého a důvěryhodného partnera o nějž je možné se opřít.

Jste-li žena: cítí se být díky vám obohacen a zároveň mu dodáváte životní jistotu.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Má rád/a solidnost a stabilitu, dokonce možná hmotné věci a luxus a chce je mít.

Nebo: je zdatný/á "obchodník/nice" a umí si spočítat, co mu/co vynese. Chce mít, po čem touží a ví, jak si to udržet.

Nebo: má nadbytek a je ochoten/tna pomoct správné věci.

Jak se XY zachová ?

Autoritativně a konzervativně. Nenechá se rozházet. Bude hledět na svůj prospěch a bude se snažit si udržet to, co má nebo získat ještě víc.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Konzervativizmus.
Smysl pro realitu. Praktičnost.
Autorita.
Pragmatičnost.
Obchodní zdatnost.
Spolehlivost.
Požitkářství.