vytáhli jste si kartu:

KRÁLOVNA DISKŮ

Jak dopadne .......?

Tak dobře, jak je jen v rámci možností možné.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Udržte si smysl pro realitu a zůstaňte nohama pevně na zemi. Buďte v pohodě. Snažte se zúčastnit, ale co nejméně zasahovat - nechte věcem volný průběh. Buďte spíše pasivní, ale nikoliv distancovaní.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Lenosti a zištnosti. Získávání osobního prospěchu prostřednictvím financí nebo vzhledu. Zahálčivosti. Poživačnosti. Lakoty. Pasivity.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Čeká vás pěkné období plné dobrosrdečnosti. Pravděpodobně bude sílit potřeba založit rodinu a mít děti.

Co ke mě cítí XY ?

Cítí se být naplněný/á a šťastný/á.

Jste-li muž: cítí touhu s vámi založit rodinný krb a mít děti.

Jste-li žena: jste pro něj archetypem krásné rodinně založené oddané partnerky.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Stojí nohama pevně na zemi, stará se jen o své věci, dokáže si počkat.

Nebo: má rád/a materiální požitky, pohodlí, krásné věci, bohatství, dostatek. Myslí si, že peníze jsou všechno.

Jak se XY zachová ?

Prozíravě, prakticky a tak, aby z toho byl užitek.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Rozvážný přístup k hodnotám. Praktičnost.
Věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, píle, plodnost.
Bezpečí.
Schopnost „nechat věci se udát“.
Stát nohama na zemi.
Smysl pro realitu.