vytáhli jste si kartu:

DVA DISKY

Jak dopadne .......?

Nejistě a neurčitě. Bude těžké udržet nějakou rovnováhu.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Buďte flexibilní. Pohrávejte si kreativně se všemi možnostmi. Přizpůsobte se. Nezastavujte se. "Nežerte" to tak.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Pochybování. Neschopnosti zaujmout a podržet jedno stanovisko. Nerozhodnosti. Vrtkavosti. Přílišné ochotě ke kompromisu a bezzásadovosti. Vyvarujte se utrácení nebo nejistých investic.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Bude nestálý a vrtkavý. Někdo si v něm možná nebude zcela jist, zda ho má brát vážně.

Co ke mě cítí XY ?

Není si jist, jak ho má brát. Pochybuje. Je vrtkavý.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Neví si s tím tak docela rady, jednou to má tak, jindy onak. Není schopen to nějak zpracovat, má problém to zvládnout.

Nebo: jen si pohrává, nebere to tak docela vážně.

Jak se XY zachová ?

Vrtkavě, nebude schopen/pna zaujmout pevné stanovisko, bude měnit názor nebo postoj, bude nerozhodný/á nebo bude rozhodnutí měnit. Bude mít problém udržet věci v pořádku.

Nebo: bude flexibilní, ale bez skutečného zájmu.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Vrtkavost.
Žonglovat záležitostmi. (financemi)
Pohrávat si s možnostmi.
Potřeba rovnováhy.
Stálý vývoj.
Rozvažovat a rozhodovat.
Flexibilita.
Věci v pohybu.
Reorganizace.