vytáhli jste si kartu:

PÁŽE POHÁRŮ

Jak dopadne .......?

Příjemně a vstřícně. Přinese to pravděpodobně další pěkné možnosti.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Udělejte jako první vstřícné gesto. Dejte citlivě najevo pozitivní postoj.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Nevlichocujte se, nepodbízejte se. Nedělejte ze sebe něco lepšího nežli jste. Nedejte se snadno ovlivnit. Nepřetvařujte se.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Sváděním, lichocením, pěknou příležitostí k prožití něčeho příjemného - jen možná trochu povrchního.

Co ke mě cítí XY ?

Je vám citově nakloněn/a, rád/a by vám své city nabídl/a.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Je ovládán/a city a chce udělat nějaké vstřícné gesto.

Jak se XY zachová ?

Udělá láskyplné vstřícné gesto, něco příjemného nabídne nebo prostě jen zaujme přátelský či láskyplný postoj.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Vstřícnost, nabídka.
Nositel blahodárného impulsu.
Láskyplné gesto.
Příležitost, která obšťastní.
Fantazie, intuice, poetičnost, citlivost, měkkost.