vytáhli jste si kartu:

ESO MEČŮ

Jak dopadne .......?

Něco pochopíte, zjistíte, nebo si něco vyjasníte. Možná vás to přivede k novému nápadu.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Přemýšlejte. Vyjasněte si, co potřebujete. Vezměte rozum do hrsti. Přeberte si to a udělejte si v sobě pořádek - bez emocí.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Chladné logiky a kritičnosti. Přílišné střízlivosti s absencí citu. Intelektuálního konfliktu. Nervozity.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Něco si vyjasníte. Mezi vámi bude panovat pravda a upřímnost, ale také emocionální střízlivost, která může vyústit až do nepříjemného citového ochlazení.

Co ke mě cítí XY ?

Intelektuální souznění.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce si něco vyjasnit, zjistit nebo pochopit. Nebo posoudit.

Nebo uplatnit nějaký svůj nápad, myšlenku.

Jak se XY zachová ?

Bude si chtít něco vyjasnit, něco zjistit nebo něco pochopit. Zachová se rozumně, logicky a racionálně, možná ale ne moc citlivě. Pravda a věcnost pro něj/ni budou důležitější nežli city.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Příležitost dospět k poznání nebo rozhodnutí.
Nápad.
Příležitost si něco vyjasnit.
Vyjasnění, prosazování, pronikání.
Triumf dosažený silou nebo myšlenkou.
Jasnost.
Příval mentální energie.
Duchovní aktivity.
Organizační talent.
Logika.