vytáhli jste si kartu:

KRÁL HOLÍ

Jak dopadne .......?

Budete pány situace. Podržíte a uhájíte si svoje stanovisko.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Suverénně se angažujte. Buďte silní a nezviklatelní. Podržte si svůj postoj a stůjte si za svým se sebejistotou, hrdostí, podnikavostí a silou vůle.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Pýchy, egoismu a neústupnosti. Autoritářství a vyvyšování se nad druhé. Panovačnosti a tvrdosti. Dojmu, že vaše stanovisko je lepší nežli stanovisko ostatních.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Pokud jste muž, vztah vás velmi posílí a bude odpovídat vašim představám a stanoviskům. Bude po vašem.

Pokud jste žena, zaujme vás výrazný muž se silným sexappealem, ke kterému budete ráda vzhlížet.

Pokud jde o dlouhodobý vztah, zůstanete věrni svým ideálům a budete pyšní na vztah nebo na partnera. Ve vztahu se dá očekávat i silná sexualita.

Co ke mě cítí XY ?

Jste-li žena, váš protějšek z vás čerpá sílu a mužnost. Díky vám se cítí neodolatelný a nepřemožitelný.

Jste-li muž, partnerka partnerka k vám obdivně vzhlíží, jste pro ni velmi sexuálně přitažlivý a celkově neodolatelný. Je na vás pyšná.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Je velmi hrdý/á, sebevědomý/á, ví, co chce a stojí si pevně za tím. Má nároky. Chce být pánem situace. Je egoista.

Jak se XY zachová ?

Bude chtít být pánem situace, prosadit svou vůli. Bude si stát za svým, bude chtít, aby bylo po jeho/jejím.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Partner, otec, šéf. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Muž s postavením a sebejistotou.
Dynamičnost, podnikavost, nadšení, temperament, sebevědomí, nároky.
Autorita. Hrdost.
Síla vůle.
Mít nepřemožitelný postoj.
Ego.