vytáhli jste si kartu:

TŘI HOLE

Jak dopadne .......?

Příznivě pro další budoucnost. Dosáhnete bezpečné základny.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Stavějte na tom, čeho už jste dosáhli. Hleďte do budoucnosti pozitivně, pokračujte trpělivě v tom, co už jste započali.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Neobracejte se do minulosti. Nestavějte na starých základech. Dejte si pozor na příliš velikášské plány nebo na upínání se k příliš vzdáleným nebo těžko dosažitelným cílům.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Máte dobrou vyhlídku na slibné a spolehlivé spojení.

Co ke mě cítí XY ?

Dělá si naděje na slibné spojení, cítí jistotu. Má pocit, že váš vztah stojí na dobrých základech na kterých lze stavět i dál.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Je spokojený/á s dosaženým a teď s optimismem hledí vpřed do budoucnosti.

Jak se XY zachová ?

Bude si stát pevně na svém.

Nebo: bude trpělivý/á a optimistický/á.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Dobrý základ. Pevný postoj.
Příznivé vyhlídky.
Výchozí bod pro další práci.
Trpělivost.
Bezpečná základna a perspektivní vyhlídky.
Hledět vpřed.
Realizované plány.
Udržet dosažené.