vytáhli jste si kartu:

25 PRSTEN

Jak dopadne .......?

Přinese to vztah, závazky nebo uzavření nějaké smlouvy.

Nebo: vše se bude opakovat.

Co mi karta radí ?

Přijměte závazky, uzavřete smlouvu. Jděte do vztahu, partnerství, smlouvy. Dostůjte svým slibům, držte slovo, buďte loajální.

Nebo „něco“ zopakujte.

Před čím karta varuje ?

Nenavazujte vztah, neuzavírejte smlouvu. Neopakujte „něco“. Nebluďte v bludném kruhu, neopakujte stále stejnou chybu.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Bude se snažit upevnit vztah nebo uzavřít smlouvu nebo něco zopakovat. Dostojí svým závazkům a slibům.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Směrem k závaznému vztahu nebo dokonce uzavření manželství.

Co ke mě cítí XY ?

Cítí k vám závazek, pouto, zodpovědnost. Může se ale cítit být i svázán/a.

Vrátí se ke mě ?

Ano, cítí se s vámi stále spoután, nebo cítí závazek.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Protože cítí závazky a chce je dodržet. Nebo je chce vytvořit.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Čeká vás nová smlouva, úkol, závazky. Taky se může něco opakovat.

Jak se mi bude dařit finančně?

Točící se peníze, opakování, ani zlepšení ani zhoršení. Možnost uzavření nějaké nové finanční smlouvy, třeba otevření nového účtu, nové finanční služby apod.

Další významy:

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.