vytáhli jste si kartu:

15 MEDVĚD

Jak dopadne .......?

Dobře, někdo vás ochrání nebo vás podpoří. Možná získáte nebo obhájíte autoritu, dosáhnete významné pravomoci nebo budete mít velký vliv.

Co mi karta radí ?

Dejte najevo sílu a autoritu, stůjte "na pozici", nikam neuhýbejte, žádné kompromisy. Buďte silní. Nenechte si nic líbit. Jděte na to silou a když to nepomůže tak ještě větší silou.

Nebo vyhledejte oporu a pomoc u někoho, kdo má pravomoc se vás nějak zastat.

Před čím karta varuje ?

Nedělejte ramena, nejděte na to silou, nesnažte se to (nebo ho, ji, je) převálcovat mocí. Nezačínejte si s úřady nebo soudy.Nesnažte se být nevyžádanou autoritou, nebo ochráncem.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Autoritativně. Půjde na vás mocí nebo silou, bude vás chtít přemoct. Bude spíše aktivní, přinejmenším bude velmi aktivně a rozhodně prosazovat svoje zájmy. Může vám chtít rozkazovat nebo direktivně vznášet nějaké požadavky.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Bude pevný, budete se cítit v bezpečí. Bude sílit. Může se projevit velká vášeň v pozitivním i negativním smyslu - třeba i jako žárlivost.

Co ke mě cítí XY ?

Vášeň a silný cit. Může být ale i ochranitelský, nebo s prvky silné dominance. Může se blížit vztahu rodič-dítě. Nemusí přímo milovat,ale má rád. Může jít i o druh lásky, kdy není možno se v tom druhém někdy vyznat. Není vyloučena žárlivost a majetnictví.

Vrátí se ke mě ?

Bude vám nadále nápomocen, ale nevrátí se.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce uplatnit autoritu nebo moc.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Velmi dobře, posílí vaše pozice a zodpovědnost, můžete povýšit. Nebo získáte vlivného zastánce, ochránce a učitele.

Jak se mi bude dařit finančně?

Bude se dařit. Důvěryhodnost transakcí, příležitost k dobré investici, která přinese stabilní a dlouhodobé výsledky.

Další významy:

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.