vytáhli jste si kartu:

14 LIŠKA

Jak dopadne .......?

Špatně, půjde o zneužití, přetvářku, využívání, podvod nebo nějakou jinou lest. Nebo bude výsledek jen iluzorní, klamný, zjistíte, že jste se zmýlili.

Co mi karta radí ?

Jděte na to hodně mazaně a nikomu nevěřte, buďte obezřetní. Buďte chytří až vychytralí - rafinovaní. Myslete tentokrát hlavně na svůj prospěch. Nedávejte najevo své pocity a oč vám jde, nasaďte si masku, nesnažte se o upřímnost a otevřenost, nemusí do vás každý vidět.

Před čím karta varuje ?

Nebuďte záludní. Nebuďte nedůvěřiví. Nelžete, nepodvádějte, nepomlouvejte, nepřetvařujte se, nebuďte sobci. Nepřehánějte to s opatrností a podezíravostí. Nesnažte se někoho přechytračit.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Zachová se vychytrale nebo vás bude chtít vyloženě „tahat za fusekli.“ Bude neupřímný/á nebo bude vyloženě lhát. Pokud proti vám projeví nějakou aktivitu, nevěřte a mějte se na pozoru. Také je možné, že se vám bude chtít vyhnout. Nebo se bude chovat zištně.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Budete v něčem klamáni, nebo budete klamat vy. Vztah prostě bude v něčem lživý. Hrozí zde i nevěra.

Co ke mě cítí XY ?

Jeho/její city jsou falešné nebo klamné, nepravé nebo prostě špatné. Karta může znamenat nevěru - zahýbá vám s někým, nebo někomu s vámi. Je tu pravděpodobnost nějakých lží nebo skrývání něčeho. Pokud nejde o nevěru, může být majetnický/á, žárlivý/á - nejde o pravý upřímný cit, ale druh kořistnictví a majetnictví. Může jít také o city iluzorní, povrchní, něco si (nebo vám) maluje, ale skutečnost je jiná.

Vrátí se ke mě ?

Spíš ne. Pokud ano, neradujte se, nebude to zcela upřímné, měl/a byste si to rozmyslet, bude vás chtít jen využít, zneužít, užít si, nebo bude mít nějaký jiný sobecký či zištný důvod.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Má postranní úmysly. Buď se přetvařuje nebo dokonce lže. Myslí jen na svůj prospěch.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Hrozí vám nějaký podraz. Nedůvěřuj a prověřuj, pozor na nepřátele, závist, lidi s nečestnými úmysly. Budete muset být hodně obezřetní a mazaní.

Jak se mi bude dařit finančně?

Pozor na podvody, někdo se na vás bude chtít přiživit, podvést vás. Dávejte si dvojnásobný pozor a raději nepodstupujte žádné riziko.

Další významy:

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist.. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.