vytáhli jste si kartu:

11 PRUTY

Jak dopadne .......?

Bude z toho rozčilení, vztek a hádky.

Nebo: povede to k dalším jednáním. Budete to chtít ještě řešit.

Co mi karta radí ?

Komunikujte, mluvte, diskutujte, hledejte řešení, kompromisy. Pokud to nepůjde po dobrém, tak se i pohádejte.

Před čím karta varuje ?

Nehádejte se. Nevyvolávejte konflikty, Nevyhledávejte soudy nebo úřady. Nikoho – ani sebe – netrestejte. Jestli nemusíte, nekomunikujte, nebo raději co nejméně. Neřešte to, nejednejte o tom.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Pokusí se o jednání nebo komunikaci. Bude si chtít něco vyříkat nebo se na něčem domluvit. Taky se může chtít pohádat a být i agresivní.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Dojde ke komunikaci, diskuzím nebo dokonce konfliktům, podrážděnosti, sporům a hádkám. Může dojít na agresivní jednání realizované nejen ve slovech, ale i v činech. V lepším případě budete jen něco řešit, vyříkávat si, na něčem se domlouvat - v horším případě zde bude snaha toho druhého nějak ranit, ublížit mu, dotknout se ho.

Co ke mě cítí XY ?

Napětí. Vnitřní rozpor nebo dokonce bolest. Naštvanost nebo výčitky, potřeboval/a by si o tom promluvit nebo to vyventilovat. V lepším případě si chce jen něco vyříkat, na něčem se domluvit, něco projednat. V horším případě hledá jen chyby - kdo chce psa bít, hůl si najde - může tu být z jeho/její strany i agresivita nebo nějaká snaha trestat vás nebo si alespoň ulevit.

Vrátí se ke mě ?

Bude ještě komunikovat – je to na vás, jak se domluvíte.

Ale neslibujte si od toho příliš, je zde mnoho bolesti a nevyříkaných problémů, vše se může snadno zvrhnout jen do obviňování a výčitek.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce to řešit nebo se dokonce hádat.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Budou probíhat jednání, bude nutná zvýšená komunikace nebo zažijete dokonce nějaké spory, konflikty, hádky. Můžete být za něco trestáni (pokárání nebo nějaká sankce, napomenutí).

Nebo: vaše práce bude souviset s cizími jazyky a dorozumíváním, možná se budete muset v tomto zdokonalit.

Nebo: budete mít dvě pracovní místa nebo práci na směny.

Jak se mi bude dařit finančně?

Něco si domluvíte nebo dojednáte. Možné spory kvůli penězům, nečekané výdaje, debaty, hádky o financích.

Další významy:

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.