vytáhli jste si kartu:

ŠEST MEČŮ

Jak dopadne .......?

Odchodem nebo odjezdem. Změnou, která bude spočívat v tom, že se někam vzdálíte, ať už skutečně fyzicky nebo jen metaforicky či duševně.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Vydejte se k "novým břehům". Vydejte se na novou zkušeností nebo novými možnostmi i kdyby byly zatím provázeny nejistotou. Opusťte pozvolna svoje dosavadní místo, stanovisko nebo situaci.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Útěku, osamostatnění, odchodu, vzdálení se.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Vzdálíte se sobě - buď doslovně (někdo odjede) nebo obrazně (v duchu nebo srdci).

Co ke mě cítí XY ?

Vzdaluje se vám. Začíná směřovat k "jiným břehům".

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Distanc a odstup. Vzdaluje se od vás.

Jak se XY zachová ?

Má jiné plány, směřuje k jiným "břehům". Orientuje se na jiné možnosti.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Cesta, změna, stěhování.
Přemístění nebo vnější změna.
Odchod do nejistoty.
Přestup jinam.
Osamostatnění.
Pokrok.