vytáhli jste si kartu:

TŘI MEČE

Jak dopadne .......?

Studenou sprchou. Bolestným poznáním. Žalem. Váš rozum se dostane do konfliktu s vašimi city.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Zachovejte se, jak vám radí rozum i kdyby to mělo bolet. Udělejte, co víte, že musíte, i když to někoho (třeba i vás samotné) emocionálně zraní.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Rozumového jednání, které by mohlo zranit něčí (i vaše) city. Nezpůsobujte bolest. Nedovolte svému rozumu, aby ubližoval.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Bolestí a žalem. Hořkou zkušeností. Pravděpodobně se stane něco, co vaše city krutě raní.

Co ke mě cítí XY ?

Nešťastnou lásku a bolest. Ranil/a jste jeho/její city.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Cítí bolest. Je nešťastný/á.

Jak se XY zachová ?

Udělá něco, co vás raní.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Bolestné poznání.
Všechno, co trápí srdce.
Hlava se setkává se srdcem.
Rozum versus cit.
Rozchod spojenců.
Zklamání, bolest a lítost.