vytáhli jste si kartu:

PĚT HOLÍ

Jak dopadne .......?

Budete muset změřit síly. Čeká vás střet s konkurencí, možná drobný konflikt, střet názorů nebo výzva, která vás přiměje trochu zabojovat. Budete muset ukázat, co ve vás je. Soutěžit. Poměřovat se s něčím nebo někým.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Bojujte. Změřte síly. Přijměte výzvu. Soupeřte. Pusťte se do konfliktu. Soutěžte.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Konfliktů a měření sil. Zbytečné soutěživosti. Konkurenčního boje. Sporům, neshodám, kontroverzním diskuzím.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Bude mezi vámi napětí a soupeření, konflikty a pošťuchování. Snaha prosadit se. Konflikt různorodých snah.

Co ke mě cítí XY ?

Cítí vnitřní konflikt s vámi. Má pocit, že měříte síly. Možná cítí, že jeho snahy jsou s vašimi v rozporu.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Cítí konkurenci, chce se prosadit, poměřit síly, soutěžit.

Nebo: jen si hraje a provokuje.

Jak se XY zachová ?

Bude bojovat nebo soupeřit. Bude se snažit prosadit. Jen tak se nedá.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Konkurence.
Měření sil.
 Boj a hra.
Konkurenční boj.
Síla, konflikt, boj, změna, krize.
Připravenost soupeřit. 
Výzva.
Zmatky, neshody, konflikty mezi přáteli.
Spor.
Diskuze (boj o zásady).
Asertivita.