vytáhli jste si kartu:

DVĚ HOLE

Jak dopadne .......?

Budete kolísat mezi dvěma stanovisky. Nebudete ale schopni zaujmout rozhodný postoj. Nebude si jisti, k čemu se přiklonit.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Udělejte si přehled, nežli se k něčemu přikloníte. Zrevidujte všechna východiska, je lepší s rozhodnutím chvíli otálet nežli se rozhodnout špatně. Snažte se zachovat neutralitu a uchovejte si nevyhraněný postoj.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Lhostejnosti nebo kolísání. Vlažného chování nebo unikání před zodpovědností nebo činem. Povrchnosti v jednání nebo neochoty jednat. Vyvarujte se nevyhraněného postoje nebo nedostatku zainteresovanosti.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Setkáte se s citovou zdrženlivostí a neschopností či neochotou partnera se ve vztahu nějak projevit. U trojúhelníkových vztahů čekejte neschopnost nějakého rozhodnutí. Vztah bude poněkud neujasněný a přešlapující na místě.

Co ke mě cítí XY ?

Jeho city jsou spíše vlažné a není schopen nebo ochoten je nějak projevit. Buďto není schopen se ze vztahu radovat nebo vztahu moc nedůvěřuje.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Neví, co si myslet, pro co se rozhodnout nebo co chtít. Nemá jasno.

Jak se XY zachová ?

Bude váhat, zachová se neutrálně nebo neurčitě.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Kolísání.
Přehled.
Neutralita.
Nutnost / potřeba rozhodnutí.
Lhostejnost.
Konflikt mezi dvěma silnými stanovisky.